fbpx
FRINGE_logo.png

anbi en stichting

Stichting De Theaterdagen organiseert Het Nederlands Theater Festival (NTF), NTFjong en het Amsterdams Fringe Festival. De stichting heeft ten doel het bekendmaken en stimuleren van toneel en theater in het Nederlands taalgebied.

Het NTF is het enige grootschalige toneelfestival in Nederland. Het festival onderscheidt zich door professionals en publiek samen te brengen rond een kwaliteitsselectie van voorstellingen uit Nederland en Vlaanderen en het prestigieuze Gala van het Nederlands Theater. Naast een breed theateraanbod, biedt het festival in 11 dagen tijd een uitgebreid programma tot verdieping en participatie voor ieder die (potentieel) geïnteresseerd is in theater. Het festival geniet landelijk aanzien en wordt beschouwd als een belangrijk ijkpunt in het culturele jaar.

Het Amsterdam Fringe Festival biedt een rijk overzicht van de nieuwe avant-garde, ook voor buitenlandse programmeurs en speelt een broodnodige rol waar het gaat om talentontwikkeling. Het publiek ziet het festival dan ook als een uitgelezen kans om de hoogtepunten van het jaar te zien en tegelijkertijd nieuw werk in de Fringe te ontdekken. Fringe heeft een meer experimentele aard, biedt een keur aan (internationale) nieuwe makers en staat voor lef, avontuur en vaak maatschappelijk relevante thema’s die regelmatig op onorthodoxe wijze worden aangesneden. Fringe zoekt bewust the edge op.

Het NTF festivalprogramma bestaat in vogelvlucht uit de door de Toneeljury geselecteerde beste theatervoorstellingen van het afgelopen seizoen, plus 1 locatietheatervoorstelling, een selectie uit de keuze van de Vlaamse jury, jeugdtheatervoorstellingen, de Keuze van het Festival, de genomineerden van de BNG Theaterprijs, het verdiepingsprogramma voor professionals (NTF PRO) rond actuele thema’s en een interactief randprogramma voor bezoekers. Het Fringe programma bestaat onder andere uit een selectie van (inter)nationale voorstellingen op basis van een open inschrijving. In elf dagen tijd trekt er door de Amsterdamse theaters en hotspots een kwalitatief breed en verdiepend festival, van de hoogtepunten uit het theaterseizoen tot aan voorstellingen op de theatrale rafelranden omringd met uiteenlopende activiteiten voor de festivalbezoeker.

DOELSTELLING STATUTEN

De stichting heeft ten doel:
a. het bekendmaken en stimuleren van toneel en theater in het Nederlandse taalgebied;
b. het organiseren van een jaarlijkse toneelmanifestatie, die onder meer de stand van zaken in het Nederlandse en Vlaamse toneel laat zien en voorstellingen van het afgelopen seizoen toont;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur
Tobias Kokkelmans is zowel enig bestuurder als directeur van het festival. Voor zijn functie als directeur ontvangt hij een honorarium dat jaarlijks door de Raad van Toezicht wordt bepaald, conform CAO Theater & Dans.

Raad van Toezicht
Op 1 september 2023 bestaat de Raad van Toezicht uit: Fred Boot (voorzitter), Melih Gençboyacı, Rubina Boasman, Eva Middelhoff, Nicolien Luttels en Marianne Versteegh. De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding van de Stichting.

Aftreedrooster

 Benoemd per1e verlenging perEinde benoeming
Fred Boot (voorzitter) mei-21 mei-25 mei-29
Rubina Boasman dec-17 dec -21 dec-25
Melih Gençboyaci nov-22 nov-26 nov-30
Nicolien Luttels feb -20 feb-24 feb -28
Eva Middelhoff nov-22 nov-26 nov-30
Marianne Versteegh nov-23 nov-27 nov-31


Code Cultural Governance
De Raad van Toezicht past de Code Cultural Governance toe. Ze vormt voor de RvT een leidend instrument bij het toezicht houden. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de organisatie. In de statuten staat beschreven welke besluiten vooraf goedkeuring behoeven van de RvT, waarmee de grenzen van de statutaire bevoegdheid van de directie duidelijk zijn aangegeven. De financiële controle is geformaliseerd middels het vaststellen van een reglement en de vorming van een auditcommissie.

Personeel
Voor de beloning van het personeel wordt de CAO Theater als uitgangspunt gebruikt. De meeste mensen die voor de stichting werken zijn zelfstandigen zonder personeel.

Stichting de Theaterdagen, het Nederlands Theater Festival
KVK 34236073
Fiscaal nummer 8150.43.156
Rombout Hogerbeetsstraat 109, 1052 VW Amsterdam
mail: info[at]amsterdamfringe.nl

 

DOWNLOADS

Download hier het ondernemersplan 2021-2024 Stichting De Theaterdagen
Download hier het Bestuursreglement St. De Theaterdagen
Download hier het Reglement Raad van Toezicht St. De Theaterdagen
Download hier de Statuten van St. De Theaterdagen
Download hier de Gedragscode Stichting De Theaterdagen.

Download hier het Financieel jaarverslag  2022
Download hier het Standaard formulier publicatieplicht 2022

Download hier het Financieel jaarverslag inclusief Bestuursverslag 2021
Download hier het Standaard formulier publicatieplicht 2021

Download hier het Financieel jaarverslag 2020
Download hier het Standaard formulier publicatieplicht

Download hier het Financieel jaarverslag 2019

Download hier het Financieel jaarverslag 2018
Download hier het Bestuursverslag 2018