Deelnamevoorwaarden Amsterdam Fringe Festival 2020

INHOUD

 • Algemeen
 • Formele criteria
 • Wat kun je van ons verwachten? (Hoe werkt Fringe?)
 • Wat we van jou als groep/maker verwachten
 • Selectieprocedure
 • Disclaimer

ALGEMEEN

 • Amsterdam Fringe Festival toont jaarlijks in september 11 dagen lang theater en dans van nieuw, onbekend en ongetemd talent op meer dan 30 locaties in Amsterdam. We presenteren een divers programma met kunstenaars van uiteenlopende achtergronden, herkomsten en toekomsten. Het festival is een ode aan de theatrale gekte, de onafhankelijke geest en een pleidooi voor artistieke vrijheid. Een dikke, innige omhelzing van het experiment in de ware zin des woords: eentje waarvan de uitkomst je nog echt verrassen kan.
 • Amsterdam Fringe Festival werkt met een open inschrijving. Kunstenaars en theatermakers kunnen zich aanmelden met (een plan voor) een voorstelling via het online inschrijfformulier. Wanneer er meer inschrijvingen zijn dan speelplekken, vindt er selectie plaats. Uiteindelijk zullen ca. 65 producties worden opgenomen in het programma van Amsterdam Fringe Festival 2020.
 • Voorstellingen hoeven nog niet gemaakt te zijn om in aanmerking te komen voor een speelplek op Amsterdam Fringe Festival. Premières tijdens het festival worden aangemoedigd.
 • De selectie van de voorstellingen die deel uit zullen maken van Amsterdam Fringe Festival 2020 wordt samengesteld door het artistieke team van het festival.
 • Inschrijvingen worden (allereerst) beoordeeld op de professionele kwaliteit van het ingediende plan en op de haalbaarheid van de voorgestelde productie binnen de (productionele) condities van Amsterdam Fringe.
 • De festivalorganisatie streeft naar een programmaselectie waarin zowel het Nederlandse, Vlaamse als internationale theateraanbod vertegenwoordigd is en dat zo goed mogelijk de grote diversiteit en beweeglijkheid van de podiumkunsten buiten het gevestigde circuit evenals opvallende trends binnen de aanmeldingen weerspiegelt. De voorkeur gaat uit naar groepen die niet structureel gesubsidieerd worden.
 • Het Amsterdam Fringe Festival is samen met het Nederlands Theater Festival ondergebracht in Stichting De Theaterdagen.
 • Amsterdam Fringe Festival maakt deel uit van het World Fringe netwerk.

FORMELE CRITERIA

 • Amsterdam Fringe Festival staat open voor aanmeldingen vanuit de volle breedte van de podiumkunsten (en haar crossovers). Uitzonderingen hierop vormen muziekconcerten en stand-up comedy acts; deze worden in principe niet toegelaten, tenzij de maker afdoende het ‘cross over’ of experimentele karakter ervan kan bepleiten.
 • De duur van de voorstelling mag maximaal 60 minuten zijn.
 • De voorstelling moet van professioneel niveau zijn.
 • De voorstelling moet uit te voeren zijn binnen de productionele condities van Amsterdam Fringe.
 • Dat betekent dat de voorstelling:
  • moet kunnen spelen in de kleinere theaters en/of op bijzondere locaties (max. capaciteit 100 personen),
  • technisch niet te gecompliceerd is
  • geen grote opslagruimte qua decor/props vergt
  • in korte tijd is op- of om te bouwen. Als ombouwtijd wordt (max.) 30 minuten aangehouden.
 • De voorstelling speelt in de periode juli/augustus 2020 niet in Amsterdam of omstreken.
 • De maker/kunstenaar van de voorstelling is tijdens de festivalperiode, 3 t/m 13 september minimaal vier dagen beschikbaar om de voorstelling te spelen.
 • Originaliteit of experiment qua thema, artistieke vorm of speellocatie wordt aangemoedigd en heeft een streepje voor.

FINANCIEEL

Deelnamegeld

 • Inschrijven voor Amsterdam Fringe Festival is gratis.
 • Nadat je voorstelling geselecteerd is voor het programma van Amsterdam Fringe 2020 kun je deelnemen aan het festival. Aan deelname aan Amsterdam Fringe Festival is een deelname-fee verbonden van € 150,- (excl. BTW).
 • Het deelnamegeld verzekert je van een speellocatie op het festival, een pagina op de website, aandacht in het programmaboek en toegang tot de How2Fringe workshops en de wekelijkse inloopspreekuren.
 • Het deelnamegeld dient vóór 17 april 2020 te zijn voldaan. Vanaf die datum wordt ervanuit gegaan dat jouw voorstelling definitief deel zal uitmaken van het programma van Amsterdam Fringe 2020 en is het niet meer mogelijk om kosteloos (dat wil zeggen: met restitutie van het deelnamegeld) te annuleren.
 • Wanneer na 24 juli 2020 zonder zwaarwegende redenen (zoals situaties van overmacht) de voorstelling wordt geannuleerd, wordt er een boete van €150,- in rekening gebracht i.v.m. door Fringe (extra) gemaakte kosten.
 • Zijn er problemen in de aanloop naar Fringe waardoor je denkt je voorstelling te moeten annuleren? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing.

Inkomsten / kaartverkoop

 • Deelname aan Amsterdam Fringe Festival is voor eigen rekening en risico. Inkomsten ontvang je uit de ticketverkoop, op basis van een partage van de kaartprijs.
 • Amsterdam Fringe draagt zorg voor de afdracht van 9% BTW voor verkochte kaarten. Het resterende bedrag wordt verdeeld tussen de groep, de locatie en het festival; hierbij geldt (afhankelijk van de locatie) een partage-verdeling van 70/20/10.
 • De festivalorganisatie voorziet niet in fees, reiskosten, overnachtingen, maaltijden of technische en productionele ondersteuning. Wel kunnen we adviseren bij het zoeken naar betaalbare opties of het vergaren van aanvullende fondsen.
 • De ticketprijzen worden door Amsterdam Fringe Festival vastgesteld, mede op basis van duur van de voorstelling. Er geldt per voorstelling een vaste entreeprijs tussen de € 8,00 en € 13,00, een passe-partout prijs (op nacalculatie) en een vaste kortingsprijs (voor houders van een kortingspas zoals CJP of Stadspas). Daarnaast zijn er speciale door Fringe geïnitieerde promotieacties, bijvoorbeeld met We Are Public. Deze speciale promotieacties gaan altijd in overleg.
 • Amsterdam Fringe stelt 4 vrijkaarten (‘gezelschapskaarten’) beschikbaar aan de artiest/het gezelschap, verdeeld over alle speelbeurten. Over deze kaarten ontvang je geen inkomsten.
 • Amsterdam Fringe kan tot maximaal 10 kaarten (verdeeld over alle speelbeurten) als vrijkaart ter beschikking stellen aan professionals zoals programmeurs, pers en juryleden. Wanneer er meer dan 10 aanvragen zijn van pers of andere professionals zal met de artiest/het gezelschap overlegd worden of er nog meer vrijkaarten voor de voorstelling kunnen worden verstrekt. Over vrijkaarten ontvang je geen inkomsten.

WAT WE VAN JOU VERWACHTEN

Zelfredzaamheid

 • Amsterdam Fringe Festival verwacht van al haar deelnemers dat zij in staat zijn de ingediende plannen zelfstandig financieel, productioneel en artistiek te realiseren.
 • Amsterdam Fringe Festival presenteert de voorstelling, maar produceert deze niet. De artiest/het gezelschap draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de (productionele) realisatie van de voorstelling. Amsterdam Fringe biedt hierbij ondersteuning d.m.v. het bemiddelen van een (gratis) speellocatie en begeleiding en advies via de How2Fringe workshops en inloopspreekuren.
 • De artiest/ het gezelschap is verantwoordelijk voor het regelen van een technicus die de voorstelling opbouwt en draait.
 • Bij de meeste reguliere theaters wordt ondersteuning bij de opbouw van de voorstelling geboden, maar moet een eigen technicus de voorstelling draaien. De beschikbare techniek en technische ondersteuning kan wisselen per locatie. Houd er rekening mee dat voor sommige (aanvullende) techniek soms extra betaald moet worden (denk hierbij aan bijv. beamers, maar ook aan bijzondere objecten zoals piano’s).
 • Amsterdam Fringe Festival doet haar best bij de plaatsing van je voorstelling zoveel mogelijk naar je technische wensen te kijken, maar opgegeven wensen zijn geen garantie. Eventuele extra kosten voor techniek zijn voor eigen rekening.

Promotie

 • Amsterdam Fringe Festival verwacht van al haar deelnemers dat zij zorgen voor het aanleveren van publiciteitsmateriaal (tekst en beeld) en daarnaast ook zelf zorgen voor een goede promotie van hun voorstelling en het aantrekken van publiek, bijvoorbeeld door middel van social media, flyers en posters.
 • We verwachten een proactieve houding m.b.t het in de markt zetten van je voorstelling. Je ziet en grijpt alle kansen aan om promotie te voeren voor de voorstelling en stort jezelf met de nodige energie in de Fringe om jezelf in de kijker te spelen.
 • We verwachten dat je je houdt aan de deadlines voor het inleveren van publiciteitsmateriaal (uiterlijk 31 mei 2020, noteer deze datum vast!), zodat we dit goed mee kunnen nemen in de algehele promotie van het festival.

Deelname aan How2Fringe workshops

 • Van deelnemers aan Amsterdam Fringe Festival wordt verwacht dat zij aanwezig zijn tijdens minimaal vier How2Fringe workshops in Amsterdam. De eerste How2Fringe op 16 maart (14 – 17u) is verplicht. De overige data worden op 9 maart bekendgemaakt.
 • Je hoeft niet met het hele gezelschap aanwezig te zijn, maar dat mag uiteraard wel!
 • De How2Fringe workshops zijn speciaal voor deelnemers van Fringe gemaakt om een succesvolle deelname aan de Fringe te bevorderen. Tijdens de workshops worden onderwerpen behandeld zoals marketing en publiciteit, zakelijke organisatie en fondsenwerving, netwerken en inzicht in het Nederlandse theaterveld.
 • Woon je in het buitenland, heb je al eens eerder aan Amsterdam Fringe deelgenomen of kun je om andere redenen de workshops niet bijwonen? Dan kun je in overleg met de festivalorganisatie alternatieve afspraken maken.

Overig

 • Deelnemende gezelschappen moeten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen binnen de podiumkunsten. De festivalorganisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen en schade of verlies van eigendommen van groepen of speellocaties.
 • Deelnemende gezelschappen beschikken indien van toepassing over de benodigde uitvoeringsrechten van hun voorstelling en/of de gebruikte muziek.

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

Festivalcontext

 • Amsterdam Fringe Festival zorgt voor een vrolijke festivalcontext. Met o.a. een festivalhart als verzamelpunt voor makers, professionals, crew, vrijwilligers en publiek.

Programmaschema

 • Amsterdam Fringe Festival verzorgt en is verantwoordelijk voor het bepalen van de speellocatie, het aantal voorstellingen, de speeldata en speeltijden. Dit gebeurt o.a. op basis van de voorkeuren die worden aangegeven in het inschrijfformulier en in overleg met de artiest/het gezelschap en de speellocatie.

 Locaties

 • Amsterdam Fringe Festival bemiddelt voor alle deelnemers een speellocatie. Hierbij proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met de technische aspecten en het profiel van je voorstelling.
 • Deelnemers aan Amsterdam Fringe hoeven geen locatiehuur te betalen. Aan (aanvullende) technische ondersteuning en middelen kunnen extra kosten verbonden zijn; dit gaat in overleg tussen artiest/gezelschap en locatie.
 • Deelnemers kunnen ook een eigen locatie meebrengen. Financiële afspraken met deze eigen locaties kunnen afwijkend zijn.

Kaartverkoop

 • Amsterdam Fringe Festival verzorgt en is verantwoordelijk voor de kaartverkoop van de voorstellingen via de Fringe website en op de speellocaties aan de deur.
 • Amsterdam Fringe Festival zorgt voor de uitbetaling van de recettes aan artiest/gezelschap en speellocatie.

Begeleiding en ondersteuning

 • Amsterdam Fringe Festival biedt begeleiding, ondersteuning en advies bij het produceren en promoten van je voorstelling via o.a. de How2Fringe workshops, intakegesprekken en een vast contactpersoon binnen de festivalorganisatie. Ook worden er regelmatig e-mailings verstuurd met updates van de festivalorganisatie. Lees deze goed door!

Promotie

 • Amsterdam Fringe Festival zorgt voor de promotie van het festival als geheel, o.a. via posters en vlaggen in de stad en middelen als een programmaboek, website, actieve aanwezigheid op social media en free publicity (media-aandacht).

Aansluiting met het theaterveld

 • Amsterdam Fringe Festival brengt het festivalaanbod bij zowel nationale als internationale programmeurs onder de aandacht en nodigt actief professionals uit via de Arts Industry Office.
 • Amsterdam Fringe organiseert verschillende netwerkmomenten voor deelnemers aan de Fringe en programmeurs. Ook tijdens de How2Fringe workshop worden gastsprekers uit het veld uitgenodigd.
 • Het festival stelt een (internationale) jury van programmeurs samen die gezamenlijk alle voorstellingen zien en de winnaars van de Amsterdam Fringe Awards selecteren. Deze 3 winnaars mogen vervolgens mee op tour als deel van de Best of Fringe selectie in het voorjaar van 2021 (onder voorbehoud van het Kunstenplan 2021 – 2024).
 • De (internationale) jury selecteert ook de winnaar van de International Bursary, een geldbedrag van € 3.500 dat de winnende voorstelling mag inzetten voor het spelen van de voorstelling op een internationaal Fringe festival (onder voorbehoud van het Kunstenplan 2021 – 2024).

SELECTIEPROCEDURE

Inschrijving

 • De inschrijving voor Amsterdam Fringe Festival 2018 is open van 15 december t/m 31 januari 2020.
 • Inschrijving is mogelijk via het online inschrijfformulier. Deze dient volledig ingevuld te worden. Incomplete formuleren worden niet in behandeling genomen.
 • Aanvullende bijlagen bij het inschrijfformulier dienen uiterlijk op 31 januari 2020 verstuurd te zijn naar Amsterdam Fringe Festival via een WeTransfer-link.
 • Ingeleverd materiaal wordt niet retour gezonden.
 • Heb je vragen over de inschrijvingsprocedure of het inschrijfformulier? Dan kun je contact-opnemen met info@amsterdamfringe.nl.

Bekendmaking selectie

 • Uiterlijk op maandag 9 maart laten we je per e-mail weten of jouw voorstelling is geselecteerd voor Amsterdam Fringe 2020.
 • Er zijn drie verschillende uitslagen die je kunt ontvangen: “geselecteerd”, “wachtlijst”of “niet geselecteerd”. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
 • Wanneer je als uitslag “wachtlijst” ontvangt, komt jouw voorstelling op de wachtlijst te staan. Jouw voorstelling komt dan in aanmerking voor een speelplek wanneer een van de voorstellingen uit de selectie niet door kan gaan.
 • Wanneer je als uitslag “geselecteerd” ontvangt, zal jouw voorstelling deel uit maken van de programmaselectie van Amsterdam Fringe Festival en wordt verwacht dat je jouw productie zult presenteren tijdens het festival.

Geselecteerd en dan…

 • Na selectie zullen we een afspraak maken voor een kort intakegesprek (skype, telefonisch of live).
 • Ook ontvang je een factuur voor het deelnamegeld en een deelname-contract.

DISCLAIMER

Amsterdam Fringe Festival behoudt zich het recht voor om voorstellingen te weigeren, zonder opgave van redenen. Amsterdam Fringe kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die ontstaan is naar aanleiding van het gebruik van ingestuurde gegevens door deelnemers.

De gegevens van de personen en groepen die zich hebben ingeschreven worden door Amsterdam Fringe Festival vastgelegd in een (elektronisch) bestand; deze informatie wordt niet gedeeld met derden. Door het inschrijfformulier in te vullen, verbindt de ingeschreven deelnemer of groep zich tot het vertonen van zijn/haar voorstelling op het Amsterdam Fringe Festival. Indien geselecteerd ga je akkoord met de deelnamevoorwaarden van het Amsterdam Fringe Festival.

Aan bovenstaande uitgangspunten kunnen geen rechten worden ontleend.