Een klein requiem voor vergankelijkheid

Mees Vervuurt

Maarten Luther Kerk

09 sep.

woensdag

19:30-20:00

09 sep.

woensdag

21:15-21:45

10 sep.

donderdag

19:45-20:15

10 sep.

donderdag

22:00-22:30

De performance is een ode aan het tijdelijke. De dalende strijkersglissandi die in elkaar grijpen als teken van verval, in onvoorziene, willekeurige opeenvolgingen. Vervormde celloklanken en elektronica als ondergrond. En dan de contrasterende, hemelse zanglijn die de doorgaande afbreuk nog dwingender lijkt te benadrukken. Maar is het erg, dit voorbijgaande? Of ervaren we schoonheid juist bij de gratie van het vergankelijkheid?

 

Zoef.

Zoef.

‘een klein requiem voor vergankelijkheid’ maakt letterlijk het vergaan van klanken hoorbaar. Je wordt meegenomen in een muzikale dienst vol contrasten en subtiele details. De meerstemmigheid dunt uit en verwordt tot lijn, om vervolgens haast onhoorbaar te verdwijnen. Door de rituele herhaling in klank en door tonen die elkaar subtiel overnemen, wordt je aangewezen op de constante aanwezigheid van het afsterven.

 

Over de makers

Mees Vervuurt studeert compositie en piano aan Musician 3.0 aan het Utrechts Conservatorium, de opleiding tot Music & Performance Artist.
Mees zoekt als componist/ kunstenaar naar de snijdende kanteling. 
Hij leeft vanuit zijn oren. Zijn composities zijn kenmerkend door het spanningsveld tussen de ontmoeting van elektronica en de modern klassieke muziek. Hij laat deze media samenvallen en botsen.  

Hij is uniek in wat hij opvangt in geluid. Puttend vanuit zijn binnenwereld laat hij zijn klank resoneren. Hij roept grillige werelden op en daar waar ons oor verlangt naar het voorstelbare, schiet zijn compositie een onverwachte richting in. D
issonante klanken snijden zo dat het oor gaat wankelen, maar voor het moment van het ontoelaatbare komt een heldere melodie je troostend tegemoet. De dwingende dissonantie lokte haar schoonheid naar de oppervlakte.

Tina Draadjer
Violist/performer
Noah Hassler-Forest
Violist/performer
Rodo Nijhoff
Altviolist/performer
Mirthe de Jonge
Cellist/performer
Roza Herwig
Zangeres/performer
Mees Vervuurt
Maker & Performer
Doris Vervuurt
Eindregie

Met dank aan Esmée Olthuis, Lidy Six, Mirjam Dirkx, Doris Vervuurt, Cas Samson, Lieke Heil, Mariska Werman & De Vrijstaat