In Lak’ech

Aissa Kraayenbrink

'You are my other me. If I do harm to you, I do harm to myself. If I respect you, I love and respect myself.' - Luiz Valdez

In Lak’ech

In Lak’ech, but it starts with me is een solo variant (van het duet In Lak’ech) met live vocals. In Lak’ech is een gezegde uit de Maya-cultuur en betekent ook wel: ik ben een andere jij. Volgens deze filosofie is alles in het universum gerelateerd aan elkaar. De mensen, de community, de planten, dieren, winden en geesten/zielen vormen een eenheid en niks bestaat zonder de relatie tot de ander. Begrippen als kwetsbaarheid, grenzen stellen en communicatie komen aan bod: hoe diep kunnen en willen we een verbinding aangaan?

Deze onderwerpen zijn van toepassing in het dagelijks leven, maar zijn daardoor nog niet gemakkelijk te beantwoorden of vanzelfsprekend. Het concept van eenheid is namelijk een vrij abstracte. In het creatieproces werd gezocht naar verschillende manieren deze kwesties op een fysieke manier te uiten en vorm te geven. Toegespitst op de huidige omstandigheden in onze samenleving vraagt Aissa zich af hoe Covid-19 en Black Lives Matters onze stemmen en lichamen beïnvloeden. Kunnen we ons nog verbinden met onze kern en met elkaar in een 1,5m maatschappij waarin fysiek contact niet mogelijk is en er felle debatten gevoerd worden omtrent racisme? 

Aissa: ‘In een tijd waar er zoveel roering is en allerlei stemmen een plekje zoeken om gehoord te worden, is het van belang te onderzoeken en te weten wie je bent in het moment.’

De performance is een dialoog tussen dans en stem met als doel het aangaan van een verbinding. Het publiek wordt uitgenodigd dit intieme schouwspel zonder vooringenomenheid te aanschouwen, zodat er een verbinding totstandkomt die bij de kijker een beweging teweegbrengt van emoties, gedachtes of van herkenning. Aissa creëert een kwetsbare, maar veilige beleving waar ruimte wordt gegeven voor reflectie, inspiratie en een gevoel van identificatie. Hoewel het werk een duidelijke thematiek heeft, wordt de ambiguïteit ervan gewaarborgd, zodat de eigen fantasie zijn gang kan gaan en de eigen interpretatie van de kijker wordt gerespecteerd.

Aissa Kraayenbrink zorgt voor verrassende en dynamische beelden in haar duet In Lak'ech (2019). Het synchrone vloerwerk is een moment waarop de voorstelling boven zichzelf uitstijgt. De zang die naar het publiek gericht was, raakte de jury. Al met al is In Lak’ech een bijzondere, fluïde theaterervaring, met getalenteerde performers.

Juryrapport Amsterdam Fringe 2019

Volg Aissa Kraayenbrink

Facebook Instagram
Aissa Kraayenbrink

Achtergrond

Aissa is een danser en jonge maker met een rechtenachtergrond. In 2018 is zij afgestudeerd van de Urban Contemporary/JMD-dansopleiding (UCD) aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Daarvoor behaalde zij in 2014 haar Rechtsgeleerdheid Bachelor aan de Universiteit van Amsterdam en danste zij tegelijkertijd voor 1,5 jaar bij de 5 o’clock, een dansvooropleiding van de AHK. Hier ontdekte zij haar bevlogenheid voor dans en kunst. Tijdens de Urban Contemporary dansopleiding heeft zij gewerkt met verschillende nationale en internationale choreografen. In haar stagejaar (2017-2018) was zij actief als danser en performer in meerdere producties van DOX. Daarnaast heeft zij dat jaar als dansperformer deelgenomen in twee choreografieën van de opleiding SNDO (AHK) en een spoken word ontwikkeltraject gevolgd bij DOX met de intentie om kennis te maken met andere maakstijlen en visies op het artistieke creatieproces in de performing arts sector. Deze intentie heeft zij na haar afstuderen doorgezet en leidde tot nog twee ontwikkeltrajecten voor fysiektheater en mime.

Werk

Haar passie voor maken heeft zij tijdens de dansopleiding ontplooid. Dit heeft geleid tot een extra curriculair project in haar stagejaar, namelijk het produceren van haar eerste voorstellingsavond: The Next Colour.  Dit is een triple bill voorstelling met werk van Sophie Prins (solo), Wennah Wilkers (duet) en haarzelf (duet In Lak’ech). Haar duet werd geprogrammeerd door Delft Fringe Festival 2019, Amsterdam Fringe Festival 2019 en door CC Amstel voor CC Amstel Danst. Naast haar artistieke ondernemerschap heeft Aissa zich sinds 2017 op zakelijk (en productioneel) vlak ontwikkeld en is zij werkzaam (geweest) voor Stichting Helden, Helden Inc., Dalton Jansen Choreography en CC Amstel in de hoedanigheden van zakelijke assistent, productieleider, repetitor en performer. Tot slot geeft zij les in de stijlen (urban) contemporary en moderne dans.

Visie en missie

De keuze om van rechten naar dans over te stappen, heeft bij Aissa in zowel haar persoonlijke als professionele identiteit veel losgeschud. De drive om te maken, ligt gegrond in de noodzaak die zij voelt de boodschap van authenticiteit te delen, van verbinding met de eigen kern en de capaciteit dit uit te dragen. De vragen in haar persoonlijke leven verbindt zij aan maatschappelijk relevante onderwerpen in de huidige samenleving. Haar doel hierbij is het creëren van een veilig moment voor het publiek om stil te staan bij de verschillende sub onderwerpen van ‘verbinding’ die in haar werk ter sprake komen. Aissa beoogt door middel van de performing arts, in een snel veranderde wereld, ruimte te maken voor reflectie, identificatie en inspiratie. Hiervoor is het van belang verbinding te maken met jezelf en met de mensen om je heen. Vanuit een holistisch perspectief benadert zij de thematiek, de creatieprocessen en de performers waarmee zij werkt. Aissa legt de nadruk op het menselijke: in ons totaliteit als mens hebben wij te maken met gevoelens, gedachten, overtuigingen, onzekerheden, emoties, talenten en gebreken, met ons lichaam, geest en ziel. Wij hebben een verleden, een toekomst en het huidige moment. Niks hoeft verborgen te worden, alles mag er zijn, maar wat er ‘echt’ is, is het moment.

Stijl

De danstaal die ze gebruikt is hoofdzakelijke contemporary en heeft invloeden van urban en modern. Daarnaast laat Aissa zich inspireren door andere disciplines, zoals fysiek theater, tekst en zang. Multidisciplinariteit is op de achtergrond altijd aanwezig, omdat alle elementen te verbinden zijn en meegenomen kunnen worden in het artistieke proces.

Sophie Prins
Vocalist
Aissa Kraayenbrink
Choreographer, dancer

CREDITS

Choreografie: Aissa Kraayenbrink

Dans: Aissa Kraayenbrink

Stem: Sophie Prins

Beeld: Conni Trommlitz

Muziek arrangement: Zino Schat

Met speciale dank aan: Jesse Vanhoeck (ICK) & Amsterdam Fringe Festival