fbpx
FRINGE_logo.png

Through spaceless spaces: somniloquies

Tasten naar een vermoeden van zijn 

IL Y A 

Locatie: Thomaskerk

Datum:

duur van de voorstelling: 40 min

Er zijn mijmeringen die sloom en sluimerend maar woekerend je onteigenen van jezelf en je je gezichtsveld ontnemen.  

Geschreven in het schaduwschrift van een slaapwandelaar is dit narratief een non-narratief, verstoken van continuïteit of richting. Het gaat over een leven dat niet geleefd is, waar – ook al waren er duidingen die de impressie gaven dat er iemand was – er niemand aanwezig was.  

De voorstelling is een meerstemmige dialoog met non-identiteit, waarin verschillende beeltenissen metaforisch de afwezigheid van wat ‘in zicht’ is tonen. In een horizontaal web transfigureren en migreren hybride vormen van expressie door de ruimte waarin het publiek verschillende posities inneemt. Doorheen bewegende multisensorische sculpturen begeleiden de lichamen je, geleid door de stem van de verteller, door deze ruimteloze ruimten. 

Biografie

IL Y A verkent nieuwe manieren van zien. Vanuit onze verschillende ervaringen en praktijken herzien we concepten door weg te bewegen van binair denken naar een meer meervormige kijk op de werkelijkheid, waarbij we de verschillende vormen binnen een enkel fenomeen omarmen.  

We verkennen verschillende manieren van ‘tot zijn komen’ door middel van een veelheid aan talen. Onze collectieve lichamelijke taal omvat (afro) urban, contemporary, Capoeira, Bharatanatyam, animal flow tot ballroom. Door zowel tastbare (materiële en ruimtelijke) als ontastbare (sonische) performatieve formaties onderzoeken we de discursieve en niet-discursieve ontmoetingen die fysieke en virtuele ruimtes kunnen oproepen. Deze ervaringsgerichte visualisaties variëren van lichamelijk materiaalontwerp, nomadische ruimtelijke/auditieve installaties, tot experimentele cinematografie en proza. Via deze gezamenlijk gecreëerde symbolische taal stellen we ons nieuwe realiteiten voor. 

credits

Dansers – Lotte Teunissen, Jenny van Hoenselaar, Sandra Roberts, Céline Kodjo
Storyteller – Caleb Macauley
Muziek installatie – Bernie Hoge
Licht installatie – Yannick van den Ende
Performatieve fashion & set design – Orianna Santucci, Elsemarijn Hijweege
Geschreven en geregisseerd door Elsemarijn Hijweege
Fotografie – Carym Zidan Residency ICK Amsterdam